Lilla Edets kommun - startsida

Personalfakta i korthet

Här är några nyckeltal om kommunens medarbetare från den senaste personalredovisningen för år 2016.  

Anställda

I kommunen finns ca 895 tillsvidareanställda medarbetare och ca 150 medarbetare på tidsbegränsade anställningar.

Medelåldern bland kommunens medarbetare är 45 år.

Andelen kvinnor i Lilla Edets kommun är 86 % och andelen män 14 %. Flest antal män finns i Samhällsbyggnadsförvaltningen, där 69 % av anställningarna innehas av män.

Av kommunens 57 chefer är 72 % kvinnor och 28 % män.

Ålderspension

Under de tio närmaste åren går nästan 260 personer i ålderspension totalt i kommunen. Denna beräkning utgår från antagandet att alla går i ålderspension vid 65 års ålder.

Sjukfrånvaro

År 2017 hade kommunens månadsavlönade personal 7,4 % sjukfrånvaro, vilket är en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron är högre bland de äldre medarbetarna. Långtidssjukfrånvaron har ökat något jämfört med föregående år och utgör 42 % av total sjukfrånvarotid.

Andelen tillsvidareanställda med "hög korttidsfrånvaro" (personer med 6 eller fler sjuktillfällen under ett år) ligger på 8,7 %.

Senast uppdaterad: 2019-02-18
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »