Lilla Edets kommun - startsida

Personalfakta i korthet

Här är några nyckeltal om kommunens medarbetare från den senaste personalredovisningen för år 2018.  

Anställda

I kommunen finns 905 tillsvidareanställda medarbetare och 205 medarbetare på tidsbegränsade anställningar.

Medelåldern bland kommunens medarbetare är 44,9 år.

Andelen kvinnor i Lilla Edets kommun är 85,3 % och andelen män 14,7 %. Flest antal kvinnor finns inom socialförvaltningen, där 88,5 % av anställningarna innehas av kvinnor. Flest antal män finns inom samhällsbyggnadsförvaltningen, där 67,5 % av anställningarna innehas av män.

Personalomsättning och pensionsavgångar

Under 2018 avslutade 133 tillsvidareanställda sin anställning inom kommunen, varav 21 medarbetare gick i pension. Den totala personalomsättningen landade på 16,1 % , inkluderat pensionsavgångar, respektive 13,6 %, exkluderat pensionsavgångar.

Sjukfrånvaro

År 2018 hade kommunens månadsavlönade personal 7,7 % sjukfrånvaro, vilket är en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med föregående år. Långtidssjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år.


Mer personalfakta hittar du i årsredovisningen 2018.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2019-11-29
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »