Lilla Edets kommun - startsida

Personalfakta i korthet

Här är några nyckeltal om kommunens medarbetare från den senaste personalredovisningen för år 2018.  

Anställda

I kommunen finns 905 tillsvidareanställda medarbetare och 205 medarbetare på tidsbegränsade anställningar.

Medelåldern bland kommunens medarbetare är 44,9 år.

Andelen kvinnor i Lilla Edets kommun är 85,3 % och andelen män 14,7 %. Flest antal kvinnor finns inom socialförvaltningen, där 88,5 % av anställningarna innehas av kvinnor. Flest antal män finns inom samhällsbyggnadsförvaltningen, där 67,5 % av anställningarna innehas av män.

Personalomsättning och pensionsavgångar

Under 2018 avslutade 133 tillsvidareanställda sin anställning inom kommunen, varav 21 medarbetare gick i pension. Den totala personalomsättningen landade på 16,1 % , inkluderat pensionsavgångar, respektive 13,6 %, exkluderat pensionsavgångar.

Sjukfrånvaro

År 2018 hade kommunens månadsavlönade personal 7,7 % sjukfrånvaro, vilket är en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med föregående år. Långtidssjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år.


Mer personalfakta hittar du i årsredovisningen 2018.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2019-11-29
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Julia Domby
Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen Klf


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »