Lilla Edets kommun - startsida

Mark

Markdatabasen är tillgänglig för dig som söker ledig verksamhetsmark i Lilla Edets kommun eller andra delar av Göteborgsregionen. Söktjänsten drivs via Business Region Göteborg.

Är ditt företag intresserad av mark?

Hör gärna av dig till mark-och exploateringsavdelningen för en generell intresseanmälan eller för att få mer information om aktuella exploateringsområden.

Mark och lokaler för företagare

Har du planer på att investera eller etablera i Göteborgsregionen hittar du tillgänglig mark och lokaler i BRG:s mark och lokaldatabas. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 2020-12-21
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »