Lilla Edets kommun - startsida

Taxor och avgifter

I tabellen hittar du vanliga taxor och avgifter för alkohol och serveringstillstånd. Taxor och avgifter avser 2021.
Avgifter för ansökan
Nyansökan/ägarbyte8 160 kr
Utvidgat tillstånd3 978 kr
Utökade serveringstider2 754 kr
Tillfälliga tillstånd
Allmänheten6 120 kronor
Slutna sällskapGrundavgift: 1 020 kr, 204 kr/extra tillfälle

Avgifter för tillsyn

Varje serveringsställe betalar en fast tillsynsavgift på 4 080 kronor per år. Utöver den fasta tillsynsavgiften betalar du varje år en tilläggsavgift som baseras på din försäljning av alkohol.
Tillsynsavgift beräknad på försäljning (exklusive den fasta avgiften på 3900 kronor)
Upp till 500 000 kronor3 060 kronor
Över 500 000 kronor3 570 kronor
Kunskapsprov
Per provtillfälle1 020 kronor
Senast uppdaterad: 2021-01-08
Sidansvarig: Erica Suraiya
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »