Lilla Edets kommun - startsida

Taxor och avgifter

I tabellen hittar du vanliga taxor och avgifter för alkohol och serveringstillstånd. Taxor och avgifter avser 2020.
Avgifter för ansökan
Nyansökan/ägarbyte8 000 kr
Utvidgat tillstånd3 900 kr
Utökade serveringstider2 700 kr
Tillfälliga tillstånd
Allmänheten6 000 kronor
Slutna sällskapGrundavgift: 1 000 kr, 200 kr/extra tillfälle

Avgifter för tillsyn

Varje serveringsställe betalar en fast tillsynsavgift på 4 000 kronor per år. Utöver den fasta tillsynsavgiften betalar du varje år en tilläggsavgift som baseras på din försäljning av alkohol.
Tillsynsavgift beräknad på försäljning (exklusive den fasta avgiften på 3900 kronor)
Upp till 500 000 kronor3 000 kronor
Över 500 000 kronor3 500 kronor
Kunskapsprov
Per provtillfälle1 000 kronor
Senast uppdaterad: 2020-02-28
Sidansvarig: Erica Suraiya
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »