Lilla Edets kommun - startsida

Brandskyddsdokumentation

Vid uppförande av byggnader följer en byggprocess. Som en del i byggprocessen följer det byggnadstekniska brandskyddet.

Brandskyddsdokumentationen för en byggnad har som syfte att beskriva byggnadens brandskydd. Det är beställaren/byggherren som ska se till att nivån för brandskyddet i en byggnad uppfyller gällande myndighetskrav.

Det byggnadstekniska brandskyddet ska beskrivas i en brandskyddsdokumentation, vilken ska beskriva hur brandskyddet för byggnaden ska utformas. Dokumentationen ska redovisas enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (BFS 1993:57). Underlaget ska användas som en del av projekteringen för byggnaden som helhet.

Det finns två sätt att dimensionera brandskyddet för en byggnad:

  • schablonmetoden vilket innebär att dimensioneringen utgår från föreskrifter, råd och anvisningar från handböcker
  • alternativ utformning via beräkningar, vilka alltid ska kunna redovisas

Miljö- och byggnämnden ser till att lagstiftningen som styr byggnationer efterlevs.

Senast uppdaterad: 2019-09-30
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »