Lilla Edets kommun - startsida

Folköl

Du som säljer eller serverar folköl måste anmäla detta till kommunens alkoholhandläggare innan försäljningen/serveringen startar.

För att få sälja folköl måste lokalen där försäljning sker vara registrerad som livsmedelslokal hos kommunens samhällsbyggnadsavdelning. Den som säljer folköl måste  ha ett brett utbud av matvaror till försäljning. Vid servering av folköl ska det förekomma servering av till exempel pizza eller hamburgare och lättdryck som ett minimum.

Egenkontrollprogram


Du som säljer/serverar folköl skall ha ett egenkontrollprogram. Det skall fungera som ett verktyg för att se till att lagen följs. Egenkontrollprogrammet kan beskriva hur personalen får information om alkohollagens bestämmelser och vilka rutiner som används. Där skall också finnas en beskrivning av vilka åtgärder som vidtas om bestämmelserna inte följs eller då missförhållanden uppstår.

Här hittar du anmälningsblanketten, anmälan om försäljning av folköl.PDF

Senast uppdaterad: 2015-10-13
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »