Lilla Edets kommun - startsida

Taxor och avgifter

Taxor för 2019 - tillsynsavgifter öl klass ll, tobak och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

En vara1 700 kr
Två varor2 700 kr
Tre varor3 700 kr
 
Taxor för 2019 - sökande av tobakstillstånd

Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd

7 000 kr

Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd inkl. tillsyn7 000 kr
Anmälan om betydande förändring, till exempel i ägarförhållanden och övertag av rörelse5 000 kr
Ansökan eller anmälan om enklare förändringar1 000 kr
 
Senast uppdaterad: 2019-10-17
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »