Lilla Edets kommun - startsida

Anmälan om livsmedelsverksamhet

Om anmälan för livsmedelsverksamhet krävs beror på hur organisationen ser ut, till exempel om de är en ordnad verksamhet i särskilda utrymmen, viss omfattning gällande mängden livsmedel, antal konsumenter och graden av komplexitet. Verksamheten ska också bedrivas med en viss kontinuitet och inte vara tillfällig.

Ett livsmedelsföretag är ett privat eller offentligt företag som med eller utan vinstsyfte bedriver någon av de verksamheter som hänger samman med alla stadier i produktions-, bearbetnings-, och distributionskedjan av livsmedel. Det kan till exempel gälla dig som lagar mat, transporterar mat, säljer mat i butik eller på nätet, skriver innehållsförteckningar eller har en dricksvattenanläggning. På Livsmedelsverkets webbplats kan du läsa mer om livsmedelsföretag. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Anmälan om livsmedelsverksamhet

Om du tänker starta en ny livsmedelsverksamhet, eller ta över en befintlig, ska du anmäla Pdf, 499.3 kB, öppnas i nytt fönster. det till miljö- och byggnämnden minst två veckor i förväg. En livsmedelsanläggning får inte tas i bruk förrän miljö-och byggnämnden registrerat anläggningen. Registrering är en enkel process, som går ut på att du anmäler till kontrollmyndigheten att du ska starta verksamhet. Först efter att du har startat din verksamhet gör kontrollmyndigheten ett besök på plats.


Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning

Om livsmedelsverksamheten använder vatten från enskild brunn för sin livsmedelshantering/beredning eller om anläggningens besökare använder vattnet från enskild brunn som dricksvatten ska anmälan om registrering av dricksvattenanläggning Pdf, 509.5 kB, öppnas i nytt fönster. göras till miljö- och byggnämnden.


Ändring av livsmedelsverksamhet

Om en livsmedelsverksamhet ändras väsentligt genom att sortimentet utökas, lokalen byggs om eller liknande ska det anmälas Pdf, 391.1 kB, öppnas i nytt fönster. till miljö- och byggnämnden.


Upphörande av livsmedelsverksamhet

När en livsmedelsanläggning upphör ska det anmälas Pdf, 391.1 kB, öppnas i nytt fönster. till miljö- och byggnämnden. Om avanmälan inte görs kan du som verksamhetsägare bli betalningsskyldig för den kontroll som påbörjats efter att verksamheten lagts ner.  

När livsmedelsföretag inte behöver anmälas


Om verksamheten inte uppfyller kraven vad gäller organisation eller kontinuitet behöver inte livsmedelsföretaget anmäla sin livsmedelsverksamhet. Det kan gälla en livsmedelsverksamhet som ska drivas under en begränsad period eller i mycket liten skala. Olika verksamheter har olika regler. Kontakta miljöenheten om du är osäker på vad som gäller i ditt fall.


Tänk på att även om din verksamhet inte behöver registreras så har du skyldighet att följa kraven om säkra livsmedel (förordning (EG) nr 178/2002. På Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer.

Senast uppdaterad: 2012-02-03
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »