Lilla Edets kommun - startsida

Lokaler, ej anmälningspliktiga

Miljö- och byggnämnden ansvarar för att utföra tillsyn även på lokaler som inte är anmälningspliktiga enligt miljöbalken.

Lokaler och hygieniska behandlingar som inte behöver anmälas enligt miljöbalken:

 

  • hotell, pensionat eller liknande där människor kan bo tillfälligt
  • idrottsanläggningar
  • campinganläggningar
  • hygienisk behandling där det inte finns risk för blodsmitta till exempel massör eller frisör
  • sjukhem
  • ålderdomshem
  • häkten

Om livsmedel ska hanteras i verksamheten ska det anmälas till miljö- och byggnämnden.

Livsmedelsfrågorna handläggs separat från verksamhetsfrågorna.

Senast uppdaterad: 2018-10-10
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »