Lilla Edets kommun - startsida

Skola, utbildning

För att starta en fristående skola, förskoleklass eller fritidshem krävs tillstånd från Skolinspektionen samt att anmälan gjorts till miljö- och byggnämnden.

Skolinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. behandlar ansökan om tillstånd utifrån skollagen med tillhörande förordningar och läroplaner.Det är inte tillåtet att starta och driva följande verksamheter utan att anmälan har gjorts till miljö- och byggnämnden: förskola, öppen förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, fristående skola, riksinternatskola samt resurscenter.

Anmälan

Anmälan Pdf, 446.6 kB, öppnas i nytt fönster. ska vara inlämnad senast sex veckor innan verksamheten startar. Anmälan ska innehålla de ritningar och uppgifter beträffande lokaler och verksamheter som krävs för att nämnden ska kunna bedöma förutsättningarna för att miljöbalkens krav på miljöanpassning och god hygien uppfylls. Även tillbyggnad och större ändring av en verksamhet ska anmälas.Om livsmedel ska hanteras i verksamheten ska de anmälas till miljö- och byggnämnden. Livsmedelsfrågorna handläggs separat från verksamhetsfrågorna

Avgifter

Miljö- och byggnämnden är tillsynsmyndighet för undervisningslokaler. För hantering av anmälan tar miljö- och byggnämnden ut en avgift enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.
Senast uppdaterad: 2018-08-21
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »