Lilla Edets kommun - startsida

Tobak

Från och med 1 juli 2019 behöver du ha tillstånd för att sälja tobaksvaror.

Alla som bedriver någon form av handel med tobak, både detaljhandel (försäljning till konsumenter) och partihandel (försäljning till andra företag) måste ansöka om tillstånd för detta. Tidigare har det räckt med en anmälan till kommunen.

Ett tillstånd avser ett specifikt försäljningsställe. Det innebär att om du säljer tobaksvaror från flera försäljningsställen måste du ansöka om tillstånd för varje försäljningsställe.

Kommunen prövar ansökningarna och beviljar tillstånd. Endast den som bedöms som personligt och ekonomiskt lämplig, och som bedöms kunna driva verksamheten enligt lagen, får beviljas tillstånd.

Kommunen kommer att kunna hämta in yttranden från Polisen, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten för att bedöma lämpligheten hos den som söker. För den som söker tillstånd för att bedriva partihandel kommer även yttrande att hämtas in från Tullverket.

Du som anmält till din kommun att du säljer tobaksvaror

Du som före 1 juli 2019 har anmält till din kommun att du säljer tobaksvaror till konsumenter får fortsätta att sälja tobaksvaror om du senast 1 november 2019 lämnade in en ansökan om tillstånd till kommunen. Du får då fortsätta att sälja tobaksvaror fram till att kommunen fattat beslut i ditt ärende.

Om du inte lämnade in en ansökan om tillstånd senast 1 november 2019 får du inte fortsätta sälja tobaksvaror.

Egenkontrollsprogram

Vid försäljning av tobak är du skyldig att ha ett lämpligt egenkontrollsprogramPDF som ska fungera som ett verktyg för att se till att lagens följs. Syftet med egenkontrollsprogrammet kan vara hur personalen får information om tobakslagens bestämmelser och vilka rutiner som används vid tobaksförsäljning. Det ska finnas beskrivet vilka åtgärder som vidtas om bestämmelserna inte följs eller om missförhållanden uppstår.

Egenkontrollprogrammet ska lämnas in till kommunen i samband med ansökan om tillstånd om tobaksförsäljning.

Skyltning

På alla försäljningsställen som säljer tobak måste det finnas tydlig skyltning om att tobak inte får säljas till någon som är under 18 år.

Mer information om regler kring tobaksförsäljning och informationsmaterial på flera olika språk finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Taxor för tobak 2021

Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd

7 140 kr

Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd inkl. tillsyn7 140 kr

Anmälan om betydande förändring, till exempel i ägarförhållanden och övertag av rörelse

5 100 kr

Ansökan eller anmälan om enklare förändringar

1 020 kr

Årsavgift för tillsyn och administration

6 120 kr
 
Senast uppdaterad: 2021-01-29
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »