Lilla Edets kommun - startsida

Upphandlingsprocessen

Nedan följer en kort sammanfattning om hur upphandlingsprocessen går till. 

Planeringen och genomförandet av en upphandling regleras av:  

Olika former av upphandling

Det finns olika former av upphandling. Öppen upphandling, selektiv upphandling och förhandlad upphandling är tre upphandlingsformer som används när upphandlingsvärdet överstiger tröskelvärdet. Förenklad upphandling, urvalsförfarande och direktupphandling är tre upphandlingsformer som används när upphandlingsvärdet understiger tröskelvärdet.

Upphandlingsarbete 

I upphandlingsarbetet ingår bland annat:
  • Förstudie
  • Ställa samman förfrågningsunderlag med krav och behov
  • Annonsera upphandlingen
  • Ta emot och öppna anbud
  • Kvalificera leverantörer och anbud enligt ska-krav
  • Pröva anbuden (de som återstår efter kvalificeringen) utifrån ställda kriterier
  • Utskick med besked om så kallat tilldelningsbeslut
  • Eventuellt förhandla och teckna avtal
  • Uppföljning av avtal
 Lilla Edets kommun är en upphandlande myndighet. Det innebär att genomförda upphandlingar gäller för hela Lilla Edets kommun oavsett vilken sektor som tecknar avtal.  
Senast uppdaterad: 2021-06-03
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »