OBS! Denna artikel är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Vad är våld?

Du har under de senaste månaderna kunnat läsa nyheter från Lilla Edets kommun om de satsningar som görs inom ramen för ”En kommun fri från våld” samt om hur lindrigt våld riskerar att utvecklas till grovt våld. Här kan du ta del av exempel på vad som räknas som våld.

Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld som kan förekomma i alla relationer oavsett sexuell läggning och könsidentitet. Våld kan även förekomma inom syskon- och andra familje- och släktrelationer.

Den utsatta har en nära relation till och ofta starka känslomässiga band till förövaren, vilket försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott.

Våld kan vara psykiskt, fysiskt, sexuellt, materiellt, latent och kan ske och se ut på flera olika sätt.

Psykiskt våld

 • Att skada, skrämma, kränka på alla sätt som inte är direkt fysiska, att styra eller dominera andra människor.
 • Kontroll av ekonomi och information är också en form av psykiskt våld, där den utsatta får mycket begränsade möjligheter att bestämma själv.
 • Att inte få träffa vänner eller andra viktiga personer.
 • Direkt hot om våld och våldsamma konsekvenser.
 • Indirekt hot mot annan närstående, husdjur eller egendom.
 • Förödmjukande beteende, kontroll, svartsjuka, isolering, fientligt och nedlåtande sätt.
 • Hot om att begå självmord.

Fysiskt våld

Våld som riktar sig direkt mot den andre: exempelvis slag, knuffar, örfilar, luggningar, sparkar, stryptag, att gripa tag i, slå någon med ett föremål.

Sexuellt våld

 • Bli tvingad att delta i eller bevittna sexuella handlingar mot sin vilja.
 • ”Tjatsex”, exempelvis att man går med på sex för att säga nej skulle innebära farliga konsekvenser.
 • Försoningssex, där din partner kan se det som en positiv sexuell upplevelse efter ett gräl, men du upplever det som ett övergrepp.

Materiellt våld

Inredning i hemmet slås sönder, föremål kastas och slås sönder, kläder och andra personliga tillhörigheter bränns eller klipps sönder.

Latent våld

Stark ilska och aggressivitet som inte är uttalad kan exempelvis visa sig genom hotfullt kroppsspråk. Skapar stor otrygghet och rädsla hos den andre.

Försummelse

Ett aktivt försvårande av vardagen för äldre och personer med funktionsvariation, som medvetet felaktig medicinering, bristande hjälp med hygien med mera.

Hit kan du vända dig för stöd

Om du eller någon i din närhet utsätts för någon form av våld kan du vända dig till Lilla Edets kommuns Mottagningsgrupp för stöd. Även du som utövar våld kan, genom att ta kontakt med Mottagningsgruppen, få stöd till att hitta en väg bort från våldet.

Om steget att söka stöd hos kommunen till en början känns för stort, finns flera olika stödjourer att vända dig till om du känner att du behöver prata med någon.

Mottagningsgruppen, Lilla Edets kommun

mottagningsgruppen@lillaedet.se
Telefon: 0520-65 96 00

Mottagningsgruppens telefontider

Måndag: kl. 8.30-17.00
Tisdag-torsdag: kl. 8.30-16.30
Fredag: kl. 8.30-15.00
Lunchstängt alla dagar kl. 12.00-12.30.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Omsorg och hjälp

Kontakt

Senaste nyheterna

 • En ordförande klubba ligger framför en vit bakgrund. Logotypen för Lilla Edets kommun syns i övre högra hörnet
 • Översiktsvy som visar byggnader, buskar och vatten.
 • Midsommarstång mot blå himmel