OBS! Denna artikel är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Ny taxa för vatten och avlopp beslutad av samhällsnämnden

Två personer står bredvid varandra utomhus framför ett träd och tittar in i kameran

Jörgen Andersson (C), ordförande i samhällsnämnden, och Franz Wallebäck, enhetschef vatten och avlopp.

Torsdag 21 april beslutade samhällsnämnden att föreslå ny VA-taxa för 2023. Den nya taxan innebär en höjning med 8 procent. Denna höjning är nödvändig för att täcka framtida kostnader då nya VA-anläggningar som vattenverk, reningsverk och ledningsnät behöver förnyas och byggas ut. Slutgiltigt beslut angående VA-taxan fattas av kommunfullmäktige 20 juni.

– Lilla Edets kommun är en tillväxtkommun vilket gör att vi inom vatten och avlopp behöver bygga ut våra anläggningar för att ge rätt möjligheter för att kommunen ska kunna fortsätta att växa. Många av kommunens anläggningar är tekniskt uttjänta och behöver förnyas. Vi står därför inför stora investeringar och utmaningar. Inom de kommande åren behöver vi bygga både nytt vattenverk och reningsverk. Även ledningsnätet behöver byggas ut och förnyas. Detta innebär att taxan även kommande år kommer behöva öka för att dessa kostnader ska kunna täckas, säger Franz Wallebäck, enhetschef vatten och avlopp, Lilla Edets kommun.

De planerade investeringarna är nödvändiga för att alla som bor och verkar i Lilla Edets kommun ska ha ett säkert dricksvatten och för att möjliggöra utbyggnaden av Lödöse.

– I Sverige har vi länge levt på det som gjordes inom VA på 60- och 70-talet. Vi, precis som många andra kommuner, har föråldrade anläggningar och en stor underhållsskuld i dessa. Att vi dessutom geografiskt sett är en stor kommun där vi bor glest, medför att vi har långa ledningar fördelade på få abonnenter, vilket också ger höga kostnader jämfört med andra kommuner. VA-infrastrukturen är även en viktig del för att kommunen ska kunna fortsätta att utvecklas. Vi tar förgivet att ha gott och säkert vatten i kranen och fungerade system, men det krävs mycket arbete och pengar för att allt ska fungera, säger Jörgen Andersson (C), ordförande i samhällsnämnden.

Stora kostnadsökningar

VA-enhetens kostnader har ökat, både på grund av ökade investeringsvolymer och generella prisökningar. Även ökade lagkrav inom flera olika områden påverkar kostnaderna för verksamheten.

– Det är verkligen en extrem situation vi befinner oss i just nu. Vi har under flera år levt med en pandemi, ett krig har brutit ut, inflationen skjuter i höjden och en råvarubrist har uppstått. Bland annat kommer kostnaderna för bränsle och energi öka rejält under kommande år. Samtidigt som allt detta behöver vi genomföra stora nyinvesteringar, konstaterar Franz Wallebäck.

Slutgiltigt beslut angående VA-taxan fattas av kommunfullmäktige 20 juni.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Bygga, bo och miljö

Kontakt

Senaste nyheterna

  • Ukrainas flagga
  • Ukrainas flagga

  • Är du från Ukraina?

    Från och med 1 juli 2024 gäller nya regler gällande rätten att få svenskt personnummer. Vill du veta vad det innebär för dig som bor i Lilla...
  • En kille och tjej i halvbild utomhus.