OBS! Denna artikel är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Stora satsningar på kommunens lekplatser

En kvinna med kort blont hår klättrar i en blå klätterställning på en lekplats

Anna Berlin, enhetschef stadsmiljö, i klätterställningen på upprustade lekplatsen på Götaslätten.

Lilla Edets kommun arbetar successivt med att rusta upp lekplatser i kommunen.

Lekplatser är viktiga mötesplatser i samhället och Lilla Edets kommun arbetar för att barn i olika åldrar ska kunna få utlopp för sin energi och öva sin motorik på attraktiva lekplatser. Under de senaste åren har följande projekt genomförts:

  • 2018 byggdes en ny lekplats på Ström
  • 2019 rustades en av lekplatserna i Nygård upp
  • 2020 färdigställdes en helt ny lekplats i Lödöse
  • 2022 upprustades lekplatsen på Pilbågsgatan i norra Lilla Edet
  • 2022 utvecklades lekplatsen på Götaslättsvägen

Fyra av de nyrustade lekplatserna har tillgänglighetsanpassats. Lekplatserna på Hovslagarvägen på Ström, Furuvägen i Nygård, Lindvägen i Lödöse och Götaslättsvägen på Götaslätten har försetts med konstgräs och vissa av lekredskapen är anpassade för personer med funktionsvariationer.

– Under hösten 2022 kommer vi att bygga en spännande och naturintegrerad utflyktslekplats i Ströms slottspark som ett led i den fortsatta utvecklingen av parken, säger Anna Berlin, enhetschef stadsmiljö.

Nedan ser du fler bilder från de lekplatser i Lilla Edets kommun som utvecklats under de senaste fyra åren.

Bild från stor lekplats med underlag av grönt konstgräs. Det syns en klätterställning till vänster, en gungmotorcykel, en linbana, en stor rund aktivitetsställning till höger och en gunga i bakgrunden.

Bild från Hovslagarvägens lekplats på Ström

Bild från lekplats med en snurrande platta med sittplatser i förgrunden och en linbana i bakgrunden

Bild från Hovslagarvägens lekplats på Ström

Bild från lekplats på stor röd klätterställning med bro och rutchelkana

Bild från Hovslagarvägens lekplats på Ström

Bild på en lekplats med gungor och klätterställning på en grön och gul matta av konstgräs

Bild från Furuvägens lekplats i Nygård

En stor klätterställning står på en röd och grön konstgräsmatta och i bakgrunden synd balanshinder i trä

Bild från Furuvägens lekplats i Nygård

Stor lekplats med klätterställningar, gungor, studsmattor och balanshinder i trä

Bild från Lindvägens lekplats i Lödöse

Bild på lekplats med en brun gunghäst och en röd klätterställning

Bild från Lindvägens lekplats i Lödöse

Bild från lekplats och balanshinder i trä. I bakgrunden syns en stor klätterställning med en rutchelkana.

Bild från Lindvägens lekplats i Lödöse

Bild från lekplats med stor klätterställning med rutchelkana, motorcykelgunga och balanshinder i trä

Bild från Pilbågsgatans lekplats i norra Lilla Edet

Bild från lekplats med en rund aktivitetsställning och en gunga. På marken ligger sand.

Bild från Pilbågsgatans lekplats i norra Lilla Edet

En blå lekställning med klätterhinder och rutchelkana står på en grönt konstgräs

Bild från Götaslättsvägens lekplats

Närbild på en brun gunghäst i sanden

Bild från Götaslättsvägens lekplats

En kvinna i kort blont hår och blå t-shirt står på en snurrplatta på en lekplats. I bakgrunden syns en stor blå lekställning och på marken finna grönt konstgräs.

Bild från Götaslättsvägens lekplats

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Uppleva och göra

Kontakt

Senaste nyheterna

  • Tända blockljus i stearin i rött och guld. Lite kottar och andra dekorationer på bordet runt om. 
  • En ordförande klubba ligger framför en vit bakgrund. Logotypen för Lilla Edets kommun syns i övre högra hörnet
  • En kvinna står och håller en nyckelharpa. I bakgrunden en äldre stenvägg.