OBS! Denna artikel är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Informationsresa om skred längs Göta älv

Julia Färjhage, kommunalråd i Lilla Edets kommun, klimat- och miljöminister Annika Strandhäll och Karin Holmström, sektorschef samhälle i Lilla Edets kommun.

Göta älv är ett av de områden i Sverige som har hög risk för skred. I takt med klimatförändringarna bedöms skredrisken också öka. Igår 23 augusti arrangerade Statens geotekniska institut och Delegationen för Göta älv en båtresa längs älven, med slussen i Lilla Edet som start och mål, för att informera om skredrisk och åtgärder. Bland annat deltog tjänstepersoner och politiker från Lilla Edets kommun samt klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Tidigare i augusti presenterade Statens geotekniska institut (SGI) en fördjupad analys som visade att omkring sex gånger fler ras och skred är att vänta fram till år 2100, som följd av den pågående klimatförändringen. De direkta skadekostnaderna beräknas kunna bli så mycket som 500 miljoner kronor per år.

Regeringen har gett SGI uppdraget att minska risken för skred längs Göta älv. Arbetet görs tillsammans med Delegationen för Göta älv, där berörda kommuner och myndigheter är representerade.

− Klimatförändringarna märks här och nu. Risken för skred vid Göta älv kan öka på grund av klimatförändringarna, och därför är det mycket viktigt att göra rätt åtgärder redan nu, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Informationsresan utmed älven

Tisdag 23 augusti arrangerades en informationsresa utmed älven. Båtturen med M/S Elfkungen gick tur och retur mellan slussen i Lilla Edet och Trollhättan. Olika klimatanpassningsåtgärder som gjorts för att förhindra skred presenterades, liksom möjliga framtida åtgärder. Syftet med resan var att personer som arbetar med frågor som berör områden runt Göta älv ska få ökad kunskap om skredrisken. Inbjudna var bland annat beslutsfattare och tjänstepersoner från kommuner längs älven.

– Det har varit en mycket givande eftermiddag tillsammans. Vi har från kommunen kämpat i så många år med att få hjälp med finansiering av skredssäkringen och att få skredsåtgärderna på plats. Det känns fantastiskt att vi nu har full statlig finansiering och att vi kan se att själva åtgärderna börjar ta form, säger Julia Färjhage, kommunalråd, Lilla Edets kommun.

– I Lilla Edets kommun pågår ett omfattande skredsäkrande arbete där elva olika områden längs Göta Älv omfattas i dagsläget. Men arbete kommer inledas i ytterligare områden. Att åtgärda skredrisken är mycket viktigt för att säkra människor hälsa, egendom, verksamheter och natur. Då skredsäkringsarbetet är otroligt kostsamt, inte minst för berörda privata fastighetsägare, är det också viktigt att vi tar tillfället att genomföra detta nu då staten tar hela kostnaden, säger Karin Holmström, sektorschef samhälle, Lilla Edets kommun.

Läs mer om det skredsäkrande arbetet på lillaedet.se/skred Öppnas i nytt fönster.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Bygga, bo och miljö

Kontakt

Senaste nyheterna

  • En polis och två kvinnor
  • Bild och grafik med medverkande personer och karaktärer från SVTs Sveriges Historia.
  • Bild visar en röd leksaksbil i vinterlandskap.