OBS! Denna artikel är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Kommunstyrelsens arbetsutskott besökte Essity

En grupp med personer i varselvästar och skyddskepsar utanför portvakten vid Essity.

Kommunstyrelsens arbetsutskott och FöretagsCentrum besökte Essity. Från vänster i bild: Frej Dristig, Christian Carlsson, Joakim Molin, Elisabeth Linderoth, Ylva Laudon, Mona Dieng, Kajsa Jernqvist och Julia Färjhage.

Under Näringslivsveckan gjorde kommunstyrelsens arbetsutskott och FöretagsCentrum ett företagsbesök och fick en guidad tur på fabriken Essity i Lilla Edet i tisdags. Essity Lilla Edet sysselsätter drygt 400 personer och produktionen är igång i femskift, dag som natt.

Utanför grindarna mötte Joakim Molin, säkerhetschef, och Christian Carlsson, platschef, upp och företagsbesöket inleddes med en presentation av Essitys verksamhet där deltagarna fick reda på hur tillverkningen av produkterna går till, om företagets olika affärsområden, vilka de vanligaste produkterna i sortimenten är och om Essitys miljö- och hållbarhetstänk genom hela produktionskedjan. Till 85 procent är råvaran de använder återvunnet papper. Restprodukten slam bränns upp i pannan, som blir ånga och sedan el som de själva använder. Essity förser också hela fjärrvärmenätet i Lilla Edet med värme.

— Vi satsar på hållbarhet i hela kedjan och nyttjar allt vi kan som blir över. Det är centralt för oss och något vi jobbar med hela tiden, berättar Christian Carlsson.

Helt fossilfri tillverkning

I januari 2022 gick Essitys fabrik i Lilla Edet över till att använda biogas i tillverkningen. Fabriken är den första i sitt slag i världen med att ha en helt fossilfri tillverkning – något som verkligen ligger i framkant! Essity är nu rankade som ett av världens 150 mest hållbara bolag.

— Ni ska vara så stolta att ni jobbat hårt med detta. Det verkligen häftigt och varumärkesbyggande inte bara för er själva, utan för hela kommunen, säger kommunalråd Julia Färjhage.

Gott samarbete och mod att testa modern teknik tidigt

Christian Carlsson berättar att en del av fabrikens framgångar ligger i att ha ett gott samarbete med leverantörer av maskiner och material. De har i vissa fall varit med i pilotstudier med maskiner som sedan har visat sig fungera bra och som möjliggjort konkurrens- och miljöfördelar även i nästa led.

Utmaningar och möjligheter diskuterades

Under företagsbesöket diskuterades också utmaningen i att rekrytera vissa personalkategorier, hur läget i Lilla Edet upplevs för att driva produktionsindustri, möjlighet att pendla och åka kollektivt, generationsskiften, digitalisering, energipriser och Essitys arbete med att ta fram en ny vision för företaget.

Sist, men inte minst, fick deltagarna en rundvandring i fabriken under guidning av Joakim Molin.

Torkyrullar glider fram längst ett band i fabriken.

Färdiga rullar kommer glidande i full fart på bandet.

Enorma rullar i lager hos Essity.

Lagerhållningen är helt automatiserad.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Näringsliv och arbete

Kontakt

Senaste nyheterna

  • Tända blockljus i stearin i rött och guld. Lite kottar och andra dekorationer på bordet runt om. 
  • En ordförande klubba ligger framför en vit bakgrund. Logotypen för Lilla Edets kommun syns i övre högra hörnet
  • En kvinna står och håller en nyckelharpa. I bakgrunden en äldre stenvägg.