OBS! Denna artikel är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Lunch med Svenskt Näringsliv på tema företagsklimat

Petra Ohldin Lampinen, Fastighetsägarna, (till höger i bild) i samspråk med Julia Färjhage, kommunalråd (till vänster i bild).

Petra Ohldin Lampinen, Fastighetsägarna, (till höger i bild) i samspråk med Julia Färjhage, kommunalråd (till vänster i bild).

Under Näringslivsveckan bjöd Svenskt Näringsliv och Lilla Edets kommun in företagare i kommunen till en lunch torsdag 6 oktober på Disponentvillan i Göta. Där diskuterades gemensamt företagsklimatet i Lilla Edets kommun; vad betyder företagsklimatet för konkurrenskraften, tillväxten och jobben i Lilla Edet? Hur kan företagsklimatet i Lilla Edet bli ännu bättre?

Avstamp i samtalen togs från årets resultat i Svenskt Näringslivs mätning om det lokala företagsklimatet, där företagarna själva fått betygsätta en rad områden som påverkar hur det är att driva företag i Sveriges 290 kommuner. Ett gott företagsklimat består av en mängd faktorer; allt från hur infrastrukturen ser ut och om det finns lediga lokaler att verka i till möjligheten att föra dialog med tjänstemän och politiker i kommunen.

Sjönk i rankingen av företagsklimatet

Resultatet i rankingen släpptes under förra veckan, och Lilla Edet sjönk 29 platser och ligger nu på plats 258. Bäst placering har kommunen i rankingen av marknadsförsörjning där vi landar på plats 50 och området entreprenader med plats 79. Främst är det byggföretag och industriföretag som svarat på undersökningen, vilket också speglar vilka branscher som är vanligast i kommunen.

Christina Riksén från Svenskt Näringsliv höll en presentation av resultaten för Lilla Edet. Områden som företagarna i Lilla Edets kommun anger som viktiga för kommunen att arbeta vidare med för ett gott företagsklimat är minskad brottslighet och ökad trygghet, bättre dialog mellan kommun och företagen, skapa mer byggbar mark för verksamheter, bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare och snabbare kommunal handläggning.

— Siffrorna för Lilla Edet visar på att företagarna upplever en bristande förståelse för deras villkor och behov från kommunens sida. Det finns lite att jobba med kring de mjuka värdena service och bemötande och information till företagarna. De mjuka värdena tar tid att bygga upp, för det handlar om förtroende och man måste jobba med det i alla led – från att vara prioriterat på politisk nivå och sedan sippra hela vägen ner till tjänstemannanivå. Hela organisationen måste vara delaktig, berättar Christina Riksén.

I Lilla Edets kommun är företagsklimatet ett politiskt prioriterat område och kommunalråd Julia Färjhage kommenterar resultaten:

— Det finns en bred politisk samsyn om att företagsklimatet är viktigt att arbeta med – det är ett av våra politiskt prioriterade områden som alla politiska partier ställt sig bakom. Vi fortsätter att arbeta på frågan och har lagt lite extra krut på att ha dialog och möta företagen en period nu. Dialogen är så viktig – vi behöver veta vad som fungerar både bra och dåligt för er företagare, så att vi tillsammans kan jobba framåt för ett bra företagsklimat.

Läs mer om resultaten av Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet.

Skarpt Läge medverkade

Under lunchmötet medverkade också föreningen Skarpt Läge. Lotta Susanne Forsberg och Fredrik Karlsson berättade om deras förening och verksamhet som hjälper unga vuxna mellan 16-30 år med att hitta arbete och sysselsättning via olika mötesplatser och aktiviteter. Bland annat ordnar de mässor som skapar mötesplatser och kontaktytor mellan företag och unga, något som i många fall leder vidare till anställningar.

Läs mer om Skarpt Läge på deras webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Christina Riksén, Svenskt Näringsliv, står och talar vid ett ståbord. Personer bakifrån syns i förgrunden.

Christina Riksén, Svenskt Näringsliv, höll en presentation av resultaten för Lilla Edet.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Näringsliv och arbete

Kontakt

Senaste nyheterna

  • En kvinna står och håller en nyckelharpa. I bakgrunden en äldre stenvägg.
  • Julia Färjhage pratar på Pep forum
  • Glad, leende bebis på en filt