OBS! Denna artikel är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Stendals Bil, Cander Bemanning och Lilla Edets kommun besökte näringslivsdag  

Fem personer står i en mässhall. Från vänster: Julia Färjhage, kommunalråd, Tom Stendahl, Stendahls Bil, Richard Cander, Cander bemanning, Elisabeth Linderoth, kommunchef, Ellinor Östlund, kommunikationschef.

Från vänster: Julia Färjhage, kommunalråd, Tom Stendahl, Stendahls Bil, Richard Cander, Cander Bemanning, Elisabeth Linderoth, kommunchef, Ellinor Östlund, kommunikationschef.

Som en del av Näringslivsveckan i Lilla Edets kommun besökte kommunalråd Julia Färjhage och kommunchef Elisabeth Linderoth tillsammans med Tom Stendahl från Stendahls Bil och Richard Cander från Cander Bemanning i Lilla Edet gemensamt en näringslivsdag i Göteborg anordnad av Göteborgsregionen, GR, och Business Region Göteborg, BRG, under fredagen.

Fokus för dagen var kompetensförsörjning för näringslivet, något som alla de 13 kommuner som tillsammans ingår i GR lyfter fram som den allra största utmaningen för dem att lösa.

Inbjudna till dagen var GRs förbundsstyrelse kompletterad med ledande kommunstyrelsepolitiker, BRGs styrelse, kommunchefer, samhällsbyggnadschefer, socialchefer, utbildningschefer, kommunikationschefer och näringslivsansvariga i kommunerna.

Dag som främjar regionalt samarbete

Deltagarna diskuterade hur man kan möta kompetensförsörjningsutmaningen tillsammans regionalt, men också hur kommunerna arbetar med frågan på lokal nivå. Tillsammans sammanställde man också synpunkter som man vill skicka med upp på nationell nivå. Julia Färjhage, kommunalråd:

— Företagare i vår kommun lyfter ofta kompetensförsörjningen som deras stora utmaning. Därför är det så viktigt att lyfta kompetensförsörjningsfrågan i ett bredare perspektiv, precis som vi har fått göra idag. Det har varit en mycket givande och rolig dag och tillsammans har vi nu påbörjat resan.

Tom Stendahl från Stendahls Bil AB, summerar:

— En väldigt viktig dag! Jag är glad över att bli inbjuden och att jag hade möjlighet att delta. Vi har haft bra diskussioner som gett större förståelse för varandras roller och våra gemensamma utmaningar. Vikten av dialog blir så uppenbar.

Workshop med olika teman

Under delar av dagen arbetade deltagarna i workshops i mindre grupper, där de fick diskutera kring olika formulerade dilemman. Det handlade om ämnen som delaktighet på arbetsmarknaden, samverkan kring praktikplatser samt fortbildning och kontinuerligt lärande på arbetsplatsen.

— Nu är det viktigt att vi finner forum för fortsatt dialog. Kul att det var så bra uppslutning från vår kommun med representanter från näringslivet, politiken och tjänstepersoner, säger Richard Cander, Cander Bemanning.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Näringsliv och arbete

Kontakt

Senaste nyheterna

  • Tända blockljus i stearin i rött och guld. Lite kottar och andra dekorationer på bordet runt om. 
  • En ordförande klubba ligger framför en vit bakgrund. Logotypen för Lilla Edets kommun syns i övre högra hörnet
  • En kvinna står och håller en nyckelharpa. I bakgrunden en äldre stenvägg.