OBS! Denna artikel är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Kommunfullmäktiges sammanträde 24 oktober

En ordförande klubba ligger framför en vit bakgrund. Logotypen för Lilla Edets kommun syns i övre högra hörnet

I kommunfullmäktige fattas beslut som du som kommuninvånare garanterat märker av i ditt dagliga liv. Måndag 24 oktober 2022 har Lilla Edets kommunfullmäktige sammanträde kl. 18.00.

Kommunfullmäktige behandlar bland annat följande ärenden:

  • Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden fram till 2026-10-14.
  • Val av 7 ledamöter och 7 ersättare samt val av ordförande och vice ordförande till kommunfullmäktiges valberedning för tiden fram till 2026-10-14.
  • Tertialrapport 2 Lilla Edets kommun 2022.
  • Bredbandsstrategi för Lilla Edets kommun.
  • Förfrågan om tilläggsanslag från SBRF för förhöjd beredskap.
  • Flaggpolicy för Lilla Edets kommun.

Inleds med Allmänhetens frågestund

Allmänhetens frågestund inleder kommunfullmäktiges sammanträden. Lilla Edets kommunfullmäktiges politiker svarar på dina frågor om det som händer i vår kommun!

Möteskalender 2022

Här hittar du en sammanställning över mötesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och rådgivande organ.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Kommun och politik

Kontakt

Senaste nyheterna

  • Tända blockljus i stearin i rött och guld. Lite kottar och andra dekorationer på bordet runt om. 
  • En ordförande klubba ligger framför en vit bakgrund. Logotypen för Lilla Edets kommun syns i övre högra hörnet
  • En kvinna står och håller en nyckelharpa. I bakgrunden en äldre stenvägg.