OBS! Denna artikel är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Nu är det dags för höststädning av vägar 

Närbild på gatusopningsmaskin.

I slutet av oktober påbörjas arbetet med att sopa gator samt gång- och cykelbanor fria från nedfallna löv med mera. 

– Tidplanen anpassas helt utifrån hur behovet ser ut, vilket i sin tur avgörs av under vilken period lövfällningen pågår. Vilket ju varierar från år till år, säger Jarno Tuovinen, produktionsledare på enheten stadsmiljö och trafik.

Vem ansvarar för höststädningen i kommunen?

Lilla Edets kommun, Trafikverket och fastighetsägare har ett gemensamt ansvar för höststädning och omhändertagande av nedfallna löv i kommunen. Den som är ansvarig för en väg i vanliga fall ansvarar även för höststädning på vägen.

Lilla Edets kommun har en entreprenör som utför gatusopningen på uppdrag av kommunen.

Vad kan du som fastighetsägare tänka på inför höststädningen?

Inför gatusopningen är vi tacksamma om du som fastighetsägare sopar utmed din fastighetsgräns. Tänk dock på att inte sopa ut exempelvis större grenar, då dessa inte kan tas omhand av sopmaskinen.

– För att underlätta städarbetet och göra det lättare för sopmaskinen att komma fram är det viktigt att du beskär dina träd och häckar så att de inte hänger ut över kör- och gångbanor. Om du vet att det pågår gatusopning i din tätort, se då gärna till att inte parkera fordon utmed gatan just då, säger Jarno Tuovinen.

Om du har frågor eller synpunkter kopplat till höstsopningen kan du anmäla ditt ärende via tjänsten ”Ett bättre Lilla Edet”.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Trafik och infrastruktur

Kontakt

Senaste nyheterna

  • En kvinna står och håller en nyckelharpa. I bakgrunden en äldre stenvägg.
  • Julia Färjhage pratar på Pep forum
  • Glad, leende bebis på en filt