OBS! Denna artikel är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Snöröjning i kommunen

Bilden visar en traktor som plogar snö.

Lilla Edets kommun, Trafikverket och fastighetsägarna har ett gemensamt ansvar för att hålla vintervägarna säkra och framkomliga. Här kan du läsa mer om vad som gäller för skottning och halkbekämpning vintertid på de vägar som kommunen ansvarar för.

Den som är ansvarig för en väg i vanliga fall ansvarar även för snöröjning och halkbekämpning på vägen. Under vintersäsongen 2022/2023 har Lilla Edets kommun två aktörer som utför vinterväghållningen på uppdrag av kommunen. För Lödöse och Nygård har avtal tecknats med en ny entreprenör till denna säsong.

När sker snöröjningen?

Det finns ingen exakt tid när snöröjningen sker på en särskild gata. Snöröjningen påbörjas när snödjupet är cirka 4 cm på gång- och cykelvägar samt övriga priovägar och vid cirka 6 cm på gator och ytor för övrig fordonstrafik.

Vid snöröjning och halkbekämpning prioriterar vi gång- och cykelvägar samt branta backar. Därutöver prioriteras brandstationen, genomfartsgator, busstorget samt pendelparkeringen i Lödöse. Övriga gator och parkeringar plogas efter att de prioriterade gatorna är färdiga.

– I möjligaste mån utförs snöröjningen under sena kvällar, nätter och tidiga morgnar. Detta görs dels för att röjningsarbetet kan genomföras mycket mer effektivt när färre människor och trafikanter är i rörelse och dels för att vägarna ska vara så farbara som möjligt när det är dags för dig som kommuninvånare att bege dig till jobb eller skola på morgonen. Men det innebär inte alltid att allt är färdigplogat till kl. 6.00, utan det är ändå snöfallet som avgör när vi kan ploga, säger Jarno Tuovinen, produktionsledare på enheten stadsmiljö i Lilla Edets kommun.

När det blir halt

Halkbekämpningen sker med isgrus och salt och utförs när behov uppstår.

– När det råder vinterväglag måste alla trafikanter, oavsett om vi går, cyklar eller kör bil, anpassa oss efter rådande väglag. Hur noggrant vi än halkbekämpar kommer det alltid att finnas hala fläckar. Så precis som vi sätter på vinterdäck på bilen, kan det vara en bra idé att tänka till kring vad vi sätter på fötterna när vi ska ut och promenera, konstaterar Anna Berlin, enhetschef stadsmiljö i Lilla Edets kommun.

Vad kostar snöröjningen?

– Eftersom snöröjning är kostsamt görs noggranna avvägningar för att skattebetalarnas pengar ska användas så effektivt som möjligt. Om samtliga vägar ska snöröjas och grusas vid ett tillfälle, har den insatsen under de senaste åren kostat drygt 100 000 kr. Med prisökningar på framförallt diesel, beräknar vi att kostnaden för varje insats ökar med ungefär 30 procent. Den exakta kostnaden per insats beror på mängden snö som kommer och under hur lång tid det snöar, berättar Anna Berlin.

Därför läggs stor vikt vid både rådande väderförhållande och väderprognos vid beslut om när en insats ska starta.

– Vi plogar till exempel sällan under pågående snöfall, för att undvika att samma vägar behöver plogas flera gånger. Visar prognosen att snön kommer regna bort inom några få timmar, då inleds heller ingen snöröjningsinsats.

Att tänka på för dig som är fastighetsägare

Varje fastighetsägare ansvarar för att hantera snön på sin fastighet. Man får exempelvis inte skyffla ut snö från sin tomt ut på gatan. Efter snöröjning bildas snövallar vid infarter. Som fastighetsägare behöver du själv skotta bort vallen vid din infart.

Tänk på att hålla områdena kring brevlådan och fram till avfallskärlen snö- och isfria samt sanda så att brevbärare, tidningsbud och renhållningsarbetare kan ta sig fram säkert.

Läs mer på lillaedet.se/snoochhalka Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Trafik och infrastruktur

Kontakt

Senaste nyheterna

  • Tända blockljus i stearin i rött och guld. Lite kottar och andra dekorationer på bordet runt om. 
  • En ordförande klubba ligger framför en vit bakgrund. Logotypen för Lilla Edets kommun syns i övre högra hörnet
  • En kvinna står och håller en nyckelharpa. I bakgrunden en äldre stenvägg.