OBS! Denna artikel är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Fortsatt omfattande spridning av covid-19, influensa och RS-virus

Grafik med spruta, ett hus och ett provrör

Under vintern sprids flera smittsamma sjukdomar lättare och det är många som smittas av covid-19, RS-virus, influensa och vinterkräksjuka. En del blir allvarligt sjuka. Folkhälsomyndigheten påminner om vikten av att vaccinera sig mot covid-19 och influensa enligt gällande rekommendation för att minska risken för allvarlig sjukdom. Det är möjligt att kombinera vaccination mot influensa med vaccination mot covid-19.

Den som är sjuk med symtom på luftvägsinfektion bör stanna hemma och undvika nära kontakt med andra för att inte sprida smittan vidare oavsett om man har covid-19, influensa, RS-virus eller annan luftvägsinfektion.

Skydda dig själv och andra mot vinterns smittor

Folkhälsomyndigheten har samlat information om hur man kan skydda sig själv och andra mot vinterns smittor:

Stanna hemma när du är sjuk

Stanna hemma om du är sjuk med symtom på luftvägsinfektion, magsjuka eller har feber. Undvik nära kontakt med andra. Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med att bedöma dina symtom eller få råd om var du kan söka vård.

Skydda dig med vaccination

För covid-19 och influensa är vaccin det bästa skyddet mot allvarlig sjukdom och död. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer i åldersgruppen 18–64 år har ett grundskydd mot covid-19 med tre doser vaccin. Vi rekommenderar att personer som är 65 år och äldre även tar påfyllnadsdoser mot covid-19 och dessutom vaccinerar sig mot influensa. Det går bra att vaccinera sig mot influensa och covid-19 samtidigt.

Det finns särskilda rekommendationer för personer i andra åldersgrupper som har ökad risk att bli allvarligt sjuka i covid-19 eller influensa.

Tvätta händerna

Tvätta alltid händerna noga med tvål och varmt vatten efter toalettbesök, före måltider och efter att du har tagit i föremål eller ytor som kan ha virus på sig. Om du inte har tillgång till tvål och vatten kan du använda handsprit eller annan handdesinfektion, men det hjälper inte mot alla virus och bakterier.

För att skydda sig mot vinterkräksjuka är det extra viktigt att tvätta händerna noggrant med tvål och vatten, eftersom handdesinfektion inte har tillräcklig effekt mot detta virus.

Hosta och nys i armvecket

Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk som du sedan slänger. Nys eller hosta inte rakt ut i luften eller i handen. Genom att använda armvecket eller en näsduk som skydd när du hostar eller nyser minskar du risken att virus fastnar på dina händer eller sprids i luften till andra människor.

Tänk på vem du träffar

Om du har symtom på förkylning, undvik om möjligt att träffa äldre människor och barn som är yngre än sex månader. De kan bli allvarligt sjuka av luftvägsinfektioner. Undvik också att träffa andra personer som har ökad risk att bli allvarligt sjuka i luftvägsinfektioner. Det gäller även om dina förkylningssymtom är milda.

Ett råd till dig som har nära kontakt med spädbarn är att tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller att använda handdesinfektion, och att undvika kontakt med förkylda personer. Rådet att vara noga med att tvätta händerna gäller också syskon som kommer hem från förskola eller skola.

Har du själv förhöjd risk att bli allvarligt sjuk i en luftvägsinfektion är det bra att du om möjligt undviker att träffa personer med förkylningssymtom.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Kommun och politik

Kontakt

Senaste nyheterna

  • En kvinna står och håller en nyckelharpa. I bakgrunden en äldre stenvägg.
  • Julia Färjhage pratar på Pep forum
  • Glad, leende bebis på en filt