OBS! Denna artikel är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Laddinfrastrukturplan antagen

Bild visar elbil som laddas.

Lilla Edets kommun har tagit fram en laddinfrastrukturplan, vilken kommunstyrelsen har antagit. Syftet är att säkerställa att kommunen som geografiskt område kan möta nuvarande och framtida behov av publika laddstationer för elbilar.

 

Laddinfrastrukturplanen innefattar en genomgång av nuläge och behov samt kartor över prioriterade platser för lokalisering av nya laddstationer.

Planen ska ge vägledning för både kommunkoncernen och näringslivets aktörer. Att verka för en förbättrad infrastruktur för laddfordon är en av flera delar i kommunens arbete för ett mer miljöanpassat transportsystem samt väntas ge nytta för näringslivet.

Målet med laddinfrastrukturplanen är att Lilla Edets kommun som geografiskt område ska uppnå en andel el- och laddbilar som motsvarar rikssnittet, senast år 2027.

Bedöms bidra till hållbarhet

Antagande och implementering av laddinfrastrukturplanen bedöms leda till positiva konsekvenser för miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Jämfört med bensin- och dieseldrivna fordon ger laddfordon minskat beroende av fossila bränslen, höjd energieffektivitet, minskade utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar samt lägre trafikbuller. Det är positivt för både miljö och hälsa. Nya laddmöjligheter förväntas också kunna bidra till ökat besökstal i centrum vilket skulle gynna centrumhandeln.

– Att ta fram en laddinfrastrukturplan är ett av de regionala klimatlöften för 2022 som kommunstyrelsen har anslutit sig till. Inom arbetet för ett hållbart Västra Götaland har kommunstyrelsen också gjort ett åtagande om att minska luftföroreningar och verka för ett mer transporteffektivt samhälle, säger Julia Färjhage, kommunalråd i Lilla Edets kommun.

Kommunförvaltningen kommer att arbeta vidare för spridning och implementering av planen, i samarbete med externa aktörer. Kommunförvaltningen kommer också att arbeta för att främja laddmöjligheter vid exploatering av nya bostads- och verksamhetsområden.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Kommun och politik

Kontakt

Senaste nyheterna

  • En kvinna står och håller en nyckelharpa. I bakgrunden en äldre stenvägg.
  • Julia Färjhage pratar på Pep forum
  • Glad, leende bebis på en filt