OBS! Denna artikel är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

MSB ökar kunskaperna kring terrorberedskap

MSBs logotype

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.

Hela samhället behöver uppmärksamma att det kan inträffa terrorism och andra antagonistiska hot. Då ska samhället även ha en förmåga att hantera konsekvenserna av ett terrorattentat. MSB arbetar för att höja kunskapen och syftet är främst att allmänheten ska kunna fatta väl avvägda beslut under ett terrorattentat och därmed minska skadeutfallet. Även om sannolikheten att drabbas av ett terrorattentat är liten för en enskild person, är det något som skulle ha stor inverkan på samhället om det inträffar. Vi vill inte väcka onödig oro, men det är samtidigt viktigt att sprida kunskap till allmänheten om hur man ska agera vid en händelse.

En serie utbildningsfilmer

MSB och Polismyndigheten har tagit fram en serie filmer som på olika sätt berör terrorberedskap. Budskapet i filmen som huvudsakligen riktar sig till allmänheten är Fly – sök skydd – larma. Det är viktigt att man i första hand lämnar platsen för att undkomma hotet och sätter sig själv i säkerhet.

Läs mer och se filmerna på MSBs webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Kommun och politik

Kontakt

Senaste nyheterna

  • En kvinna står och håller en nyckelharpa. I bakgrunden en äldre stenvägg.
  • Julia Färjhage pratar på Pep forum
  • Glad, leende bebis på en filt