OBS! Denna artikel är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Starkt positivt ekonomiskt resultat för 2022

Bilden visar kommunhuset i Lilla Edet.

Lilla Edets kommun redovisar ett positivt resultat för 2022 på 22,4 miljoner kronor, vilket är 6 miljoner kronor bättre än budgeterat. Det visar det preliminära bokslutet för 2022 som nu är klart.

I resultatet har kommunen tagit höjd för de 25 miljoner kronor som inträdet i Räddningstjänsten Storgöteborg kommer medföra.

– Under 2022 har kommunen också betalat av en del av pensionsskulden, vilket innebär att kostnaderna för pensionsskulden kommer att minska under kommande år, säger Jörgen Karlsson, ekonomichef, Lilla Edets kommun.

Investeringstakten har under 2022 varit betydligt högre än under tidigare år. Årets investeringar uppgick till 70,2 miljoner kronor jämfört med 36,3 miljoner kronor föregående år.

Vad händer nu?

  • Revisionen kommer att granska det färdiga bokslutet samt årsredovisning och koncernredovisning under mars månad.
  • Kommunfullmäktige fattar beslut om årsredovisningen i april.

Ta del av bokslutskommunikén i sin helhet. Pdf, 798.6 kB, öppnas i nytt fönster. 

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Kommun och politik

Kontakt

Senaste nyheterna

  • En kvinna står och håller en nyckelharpa. I bakgrunden en äldre stenvägg.
  • Julia Färjhage pratar på Pep forum
  • Glad, leende bebis på en filt