OBS! Denna artikel är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Lilla Edets kommun mäter nöjdhet kring service och bemötande 

Två händer håller upp mobiltelefoner med undersökningen på

Lilla Edets kommun mäter under mars till maj 2023 hur nöjda våra invånare är i sina kontakter med oss. Efter att du varit i kontakt med kommunen via telefon eller e-post kan du komma att bli kontaktad via sms eller e-post för att svara på en kort enkät. Ditt svar är anonymt.

God service och bra bemötande är viktiga delar i det kommunala uppdraget – därför deltar Lilla Edets kommun tillsammans med flera andra kommuner i Sveriges Kommuner och Regioners, SKR:s, nya kundmätning.

– Vi hoppas så klart att så många som möjligt kommer att svara på enkäten, det ger oss värdefull information om hur kommunen kan utveckla sin service och bemötande, säger Ellinor Östlund, kommunikationschef.

SKR:s samarbetspartner Brilliant Future genomför mätningen i samverkan med kommunerna.

Mätningen går ut på att samla in svar från slumpvis utvalda personer som har varit i kontakt med kommunen via telefon eller e-post om hur de upplevde enkelheten och bemötandet via kommunen.

Själva mätningen genomförs via korta enkäter som går ut till de som haft kontakt med kommunen. Enkäterna når mottagarna via sms och via e-post (för de som mejlat kommunens funktionsbrevlådor – till exempel kommunen@lillaedet.se). Det gäller alltså inte för de som mejlat till personliga e-postadresser med förnamn.efternamn@lillaedet.se).

Deltagandet är anonymt och inga telefonnummer eller e-postadresser sparas.

Information om undersökningen

SKR samordnar servicemätningen som mäter invånarnas upplevelse av service och bemötande när de kontaktar kommunen. Syftet är att skapa en samlad nulägesbild av kommunens service och bemötande.

Mätningen möjliggör en nationell jämförelse och kan användas som en del i arbetet med att säkra kvaliteten i den upplevda servicen och att utveckla verksamheten utifrån invånarnas upplevelser och behov.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Kommun och politik

Kontakt

Senaste nyheterna

  • En kvinna står och håller en nyckelharpa. I bakgrunden en äldre stenvägg.
  • Julia Färjhage pratar på Pep forum
  • Glad, leende bebis på en filt