OBS! Denna artikel är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Utökad parkeringstid i Lilla Edets centrum

Bilden visar en parkeringsskylt.

Parkeringen öster om Järnvägsgatan och söder om Storgatan i Lilla Edet, i anslutning till torget, har fått utökad parkeringstid från en timme till tre timmar i följd på sju speciellt uppskyltade parkeringsplatser. P-skiva behöver fortfarande användas.

Den nya tidsbegränsningen gäller på vardagar kl. 8.00-20.00, utom på vardag före söndag och helgdag, då gäller kl. 10.00-18.00. I parkeringssammanhang räknas även lördagar som vardagar. Reglerna framgår av skyltning vid parkeringsplatserna. Övrig tid gäller ingen tidsbegränsning.

Den här förändringen är gjord för att du ska få mer utrymme att uträtta dina ärenden. Det gör Lilla Edets centrum mer attraktivt och tillgängligt.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Trafik och infrastruktur

Kontakt

Senaste nyheterna

  • En kvinna står och håller en nyckelharpa. I bakgrunden en äldre stenvägg.
  • Julia Färjhage pratar på Pep forum
  • Glad, leende bebis på en filt