OBS! Denna artikel är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Förskolepedagoger medförfattare i en antologi om lekresponsiv undervisning

Lena och Rebecka står utanför en förskolebyggnad, ler och håller upp boken mellan sig.

Från vänster: Lena Wagman och Rebecka Jarl. Boken är utgiven av förlaget Studentlitteratur.

Rebecka Jarl, numera rektor, tidigare förskollärare på Ryrsjöns förskola och Lena Wagman förskollärare på Gossagårdens förskola är medförfattare till två kapitel i antologin ”Den lekande undervisande förskolläraren” som nyligen gavs ut. Boken belyser en ny teori, lekresponsiv undervisning, där pedagogers responsiva förhållningssätt till barns lek är central.

Ett arbetslag på Gossagårdens förskola och ett arbetslag på Ryrsjöns förskola har under några år deltagit i ett nätverk via Göteborgs Universitet ” Nätverket för utvecklingspedagogik, förskoleforskning och praktikutveckling”. Det var i detta nätverk som idéen om att skriva en antologi tog form.

Lärande sker genom barnens lek

Enkelt uttryckt går lekresponsiv undervisning ut på att leken är central för barnen och att det är den man utgår från i metoden. Förskolepedagogerna väver in lärandet i barnens lek på ett roligt och lustfyllt sätt och möter barnen på den nivå där barnen själva befinner sig. En grundläggande del i arbetssättet är att skapa bra relationer och vara lyhörd gentemot barnen. I den lekresponsiva undervisningen väver pedagogerna in det lärande som de arbetar mot just nu i de målområden som finns i förskolans läroplan.

Gossagårdens och Ryrsjöns förskolor, som var mycket aktiva i nätverket, fick upp ögonen för att lekresponsiv undervisning passade deras förskolors arbetsform väldigt bra. Nu arbetar båda förskolorna med lekresponsiv undervisning. Lena Wagman berättar:

— Vi har bland annat vävt in både teknik och värdegrundsarbete som två, men ganska olika, exempel. För mig som arbetat som förskollärare länge upptäckte jag att jag kunde sätta ord på sådant jag redan gjorde. Nu fick jag begrepp och förklaringar på sådant jag inte haft namn på innan. Det gjorde att kollegorna och jag fick ett nytt yrkesspråk vi kunde använda tillsammans och som jag kände höjde professionaliteten i hur vi kunde jobba i arbetsgruppen.

En metod för att tillämpa läroplanen för förskolan

Rebecka Jarl kände att den lekresponsiva utbildningen blev en lustfylld och effektfull metod för att arbeta målstyrt. Hon förklarar:

— När undervisningsbegreppet skrevs in i förskolans läroplan ökade kravet på att arbeta i målstyrda processer med ett lärande i fokus på förskolan. Det blev viktigt för oss att undervisningen skulle fortsätta bygga på en lekfullhet, där barnens egna tankar och erfarenheter togs i beaktande. När jag kom i kontakt med den lekresponsiva undervisningen som metod så kände jag att jag fick tillgång till en teoretisk grund som bygger på de värdena - det kändes väldigt bra!

Både för undervisning av blivande förskollärare och för redan yrkesverksamma pedagoger

Boken ”Den lekande undervisande förskolläraren” kommer att användas både i utbildningen av förskollärare på högskolor och universitet, men vänder sig också till yrkesverksamma pedagoger ute i förskoleverksamheter. Läroplanen för förskolan, Lpfö18, beskriver vad förskolan ska arbeta mot för mål, hur är däremot upp till de verksamma i förskolan.

— Många läroböcker innehåller mycket teori, men ”Den lekande undervisande förskolläraren” innehåller praktiska exempel på hur man som pedagog kan arbeta lekresponsivt. Det är tack vare att den till stor del är skriven av pedagoger som är verksamma i förskolan, säger Rebecka Jarl.

Lena Wagman hoppas på att boken kan inspirera andra förskolor att komma i gång att arbeta på samma vis:

— Jag hoppas att vi alla har skrivit enkelt så att läsaren kan förstå hur man kan jobba med lekresponsiv undervisning och så att de själva känner att de kan komma i gång, att det inte behöver vara så svårt.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Utbildning och barnomsorg

Kontakt

Senaste nyheterna

  • En ordförande klubba ligger framför en vit bakgrund. Logotypen för Lilla Edets kommun syns i övre högra hörnet
  • Översiktsvy som visar byggnader, buskar och vatten.
  • Midsommarstång mot blå himmel