OBS! Denna artikel är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Gör en insats för miljön och pryd hemmet med vacker blombukett

Bilder visar lupiner

Nu blommar blomsterlupinerna vackert i vita, rosa och lila färger. Tyvärr har arten en negativ påverkan på vår miljö. Du kan göra skillnad genom att plocka växten nu vid den tidiga blomningen. Se bara till att slänga buketten med restavfallet sedan när den har vissnat!

Blomsterlupin är en invasiv ärtväxt från Nordamerika, som konkurrerar ut och utarmar floran i vägkanten. Den sprider sig snabbt och är vanligt förekommande längs vägar, järnvägar och i trädgårdar. Arten påverkar jordens näringsinnehåll genom kvävefixering – vilket innebär att marken gödslas så att våra inhemska ängsväxter slås ut. Det medför minskad artrikedom bland de insekter som är beroende av en variation av olika växter.

Vad kan du som privatperson göra?

Nu i tider av skolavslutningar kan det passa bra att plocka en prunkande bukett med blommande lupin. Så länge du inte låter blommorna gå i frö är de ofarliga att hantera. Men för säkerhets skull ska du inte slänga den vissnade buketten i komposten – det finns en risk att blommorna eftermognar till frö. Släng i stället buketten i soporna (restavfall.)

När du plockar lupinerna kan du också passa på att rapportera förekomsten på Sveriges lantbruksuniversitets webbplats invasivaarter.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Genom det får fastighetsägare och ansvariga myndigheter kännedom om att arten finns på platsen.

Har du blomsterlupin på din mark? Så bekämpar du den bäst

Slå lupinen innan den sätter frö. Slå gärna flera gånger per säsong. Blomsterlupinens fröbank är långlivad, så du behöver slå arten under flera år. Du kan också dra eller gräva upp blomsterlupinen och ta bort hela växten. Växtmaterialet ska inte komposteras utan kastas tillsammans med ditt restavfall.

Andra invasiva främmande arter i Lilla Edets kommun

Förutom blomsterlupin har arten jättebalsamin spridit sig på flera ställen i kommunen. Lilla Edets kommun kommer under 2023 att påbörja bekämpning av jättebalsamin. Enstaka förekomster av kanadensiskt gullris och jätteloka har noterats och dessa arter bekämpas på kommunens mark. Dessutom finns det flera bestånd av parkslide i kommunen. Om du upptäcker någon av dessa arter, kan du rapportera förekomsten på invasivaarter.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Bygga, bo och miljö

Kontakt

Senaste nyheterna

  • En kille och tjej står utanför Ströms slotts ingång och gör tummen upp. De ser glada ut.
  • Rosa blomma
  • Pojke simmar i en sjö