Karriärvägsmodell införs inom vård och omsorg

Två kvinnor i tät halvbild

Cecilia Johansson, undersköterska på äldreboendet Soläng och huvudskyddsombud för fackförbundet Kommunal, och Camilla Karlsson, verksamhetschef för vård och omsorg samt funktionsstöd.

Tillsammans med övriga kommuner i Göteborgsregionen (GR) har Lilla Edets kommun beslutat att införa en karriärvägsmodell inom vård- och omsorgs verksamheter.

– Syftet med karriärvägsmodellen är att förbättra möjligheterna att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla nya och befintliga medarbetare, för att klara kompetensförsörjningen framåt och fortsatt kunna erbjuda vård och omsorg med bra kvalité, säger Camilla Karlsson, verksamhetschef vård och omsorg samt funktionsstöd.

Nya yrkesroller och mer uppdelade arbetsuppgifter

I praktiken innebär karriärvägsmodellen att två nya yrkesroller införs på äldreboenden och inom hemtjänsten: biträde och specialistundersköterska. Arbetsuppgifterna kommer i högre grad att delas upp utifrån de fyra yrkesrollerna:

  • Biträde
  • Vårdbiträde
  • Undersköterska
  • Specialistundersköterska

– Att yrkesrollen biträde tillkommer och att vi mer delar upp arbetsuppgifterna, skapar mer utrymme för oss undersköterskor att göra mer av det som vi är särskilt utbildade till att göra. Det tycker jag är bra och jag känner att det ger mig ett större värde i att ha utbildat mig, säger Cecilia Johansson, undersköterska på Solängs äldreboende och huvudskyddsombud för fackförbundet Kommunal.

Mentorskapsmodell

Ytterligare en del i karriärvägsmodellen är att skapa en mentorskapsmodell där erfarna och utbildade medarbetare utses till mentorer och handleder mindre erfarna kollegor som vill utvecklas i sin yrkesroll (adept).

– Målet är att adepten ska känna sig stärkt i sin yrkesroll samt bli motiverad och coachad till kompetensutveckling eller vidareutbildning i linje med karriärvägsmodellen, berättar Camilla Karlsson.

Cecilia Johansson är en av mentorerna på Solängs äldreboende.

– Vi har så många fantastiska medarbetare i verksamheten och att kunna stötta dem som är nya och oerfarna och få dem att känna sig trygga i sin roll är väldigt värdefullt. De ska alltid känna att de har någon att vända sig till och att alla typer av frågor och funderingar är okej, konstaterar hon.

Stöd via GR-projekt

För stöd i införande av karriärvägsmodellen deltar Lilla Edets kommun i kommunalförbundet Göteborgsregionens (GR) projekt FAVO. Förkortningen FAVO står för Fler anställda inom vård och omsorg. Projektet pågår under perioden 21 juni 2023 – 31 augusti 2025 och delfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF).

Pilotgrupper under införandet av karriärvägsmodellen, inom ramen för FAVO-projektet, är Solängs äldreboende och Hemtjänst Lilla Edet.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Omsorg och hjälp

Kontakt

Senaste nyheterna

  • En ordförande klubba ligger framför en vit bakgrund. Logotypen för Lilla Edets kommun syns i övre högra hörnet
  • Översiktsvy som visar byggnader, buskar och vatten.
  • Midsommarstång mot blå himmel