Kommunfullmäktiges sammanträde 19 juni

En ordförande klubba ligger framför en vit bakgrund. Logotypen för Lilla Edets kommun syns i övre högra hörnet

I kommunfullmäktige fattas beslut som du som kommuninvånare garanterat märker av i ditt dagliga liv. Onsdag 19 juni kl. 17.00 har Lilla Edets kommunfullmäktige sammanträde.

Kommunfullmäktige behandlar bland annat följande ärenden:

 • Tertialrapport 1, 2024, Lilla Edets kommun.
 • Mål- och resursplan 2025, med flerårsplan 2026-2027.
 • Taxa för geodata- plan- mark- och exploateringsärenden.
 • Maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg samt procentuellt avdrag för avgiftsfri allmän förskola 2025.
 • Taxor och avgifter socialnämnden.
 • Möteskalender

Här hittar du en sammanställning över mötesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och rådgivande organ.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Kommun och politik

Kontakt

Senaste nyheterna

 • Ukrainas flagga
 • Ukrainas flagga

 • Är du från Ukraina?

  Från och med 1 juli 2024 gäller nya regler gällande rätten att få svenskt personnummer. Vill du veta vad det innebär för dig som bor i Lilla...
 • En kille och tjej i halvbild utomhus.