Intensiv bekämpning av jättebalsamin

Två killar i halvbild som håller i växter.

Sommarjobbarna Lukas Allevåg och Arvid Hägerstrand.

Nu inleds årets bekämpning av den invasiva främmande växten jättebalsamin på kommunens egna fastigheter. Stadsmiljöenheten med kommunekolog Anna Tauson i spetsen ansvarar för bekämpningen och till sin hjälp har hon Lukas Allevåg och Arvid Hägerstrand, som fått sommarjobb som jättebalsaminbekämpare.

– Bekämpningen sker huvudsakligen med manuell uppryckning av plantorna på prioriterade bestånd på flera av våra fastigheter, säger Anna Tauson. Vi kommer att göra insatser i flera perioder under sommaren, eftersom det oftast inte räcker att bekämpa vid ett tillfälle. Nya skott gror och man kan lätt missa plantor vid första tillfället.”

Jättebalsamin är en besvärlig växt som sprider sig från trädgårdsmiljöer. Ute i naturen konkurrerar den ut den inhemska floran och är därför ett stort hot mot den biologiska mångfalden. Arten omfattas av EU-lagstiftningen om invasiva främmande arter och är förbjuden. Som fastighetsägare är man ansvarig för att se till att spridning inte sker, och därför måste man genomföra bekämpning.

Kvinna i halvbild håller i en växt.

Kommunekolog Anna Tauson.

– Några av bestånden täcker mycket stora ytor och väldigt ofta är det inte bara en fastighet som berörs. Därför är det viktigt att alla fastighetsägare tar sitt ansvar och bekämpar jättebalsamin om man har den i sin trädgård eller på sin mark. Om ingen bekämpning sker av de bestånden som gränsar till de vi bekämpar, kommer arten att fortsätta sprida sig. Därför rapporterar vi all jättebalsamin som vi upptäcker även på andras fastigheter. Vi kommer också att skicka brev till några fastighetsägare med information. Länsstyrelsen kan förelägga fastighetsägare att vidta åtgärder. Det är bättre att göra det förr än senare – ju längre man väntar, desto mer arbetsamt kommer det att bli. Man får gärna kontakta mig för råd om bekämpning, säger Anna Tauson.

Har du upptäckt jättebalsamin? Rapportera förekomsten på invasivaarter.nu Länk till annan webbplats.!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Bygga, bo och miljö

Kontakt

Senaste nyheterna

  • Ukrainas flagga
  • Ukrainas flagga

  • Är du från Ukraina?

    Från och med 1 juli 2024 gäller nya regler gällande rätten att få svenskt personnummer. Vill du veta vad det innebär för dig som bor i Lilla...
  • En kille och tjej i halvbild utomhus.