Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2012-06-07
Senast uppdaterad: 2012-06-07

Äldreguiden — vägledning för dig som vill jämföra vård och omsorg

Äldreguiden gör det möjligt att jämföra kvalitetsområden inom hemtjänst, särskilt boende, dagverksamhet och korttidsboende inom Lilla Edets kommun. 

 Du kan också jämföra vården och omsorgen mellan landets kommuner.

Detta visar äldreguiden 2012 för Lilla Edet


Äldreguiden visar att andelen personer som har genomförandeplaner är mycket bra i särskilt boende (100 % har plan) men andelen i hemtjänst är betydligt lägre (62 %). Målet är att samtliga personer med äldreomsorg har en genomförandeplan så att omsorgen anpassas utifrån den enskildes behov och önskemål.

Andelen av de personer som bor i särskilt boende och som anser sig vara nöjda med utevistelse efter egna önskemål behöver bli bättre i Lilla Edet. I hela verksamheten är personalrörligheten låg och ligger under rikssnittet. 

Det är Socialstyrelsen som årligen presenterar äldreguiden. Den senaste redovisningen gjordes 8 maj 2012. Resultat som presenteras är inlämnade uppgifter från kommunen i november 2011.

På Socialstyrelsens webbplats hittar du äldreguiden.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »