Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2015-02-13
Senast uppdaterad: 2015-02-13

Äldreomsorgen i Lilla Edets kommun högt rankad

Lilla Edets kommuns satsning på äldreomsorgen har slagit väl ut. Det visar SKL:s öppna jämförelse av äldreomsorgen i landets kommuner. Hemtjänsten i sin helhet rankas 3:a i riket med en nöjdhetsfaktor på 98% och särskilt boende rankas 11 i riket med en nöjdhetsfaktor på 93%. Det är framför allt medvetna satsningar på bemötande, inomhusmiljön, maten och sociala aktiviter som får stort genomslag i årets ranking.

Inom mat och måltidsmiljö placerar sig Lilla Edets kommun bland landets 20 bästa kommuner. Detta är ett område där kommunen flera år medvetet arbetat för att skapa en bra måltidsmiljö med god och nyttig kost för våra äldre.

— Den stora framgångsfaktorn är att kost- och omvårdnadspersonalen använder måltiden till flera ändamål: näringsintag, del av en aktivitetet och ett tillfälle att dela erfarenheter och minnen, säger Yvonne Gunnarsson Nord, verksamhetschef inom vård och omsorg.

Mycket glädjande är också att personalens arbete med värdegrundsgaranti om social tid, det vill säga egen tid för dem som bor på äldreboenden, har fått stort genomslag — och gäller för både för utomhus- och inomhusaktiviteter.

En förbättring som däremot inte fick genomslag är personalkontinuiteten i hemtjänsten. 2014 hade hemtjänsten en väldigt stor volymökning av antalet hemtjänsttimmar, vilket fick konsekvenser för hur många personal som brukaren träffade under en 14-dagars period. Trots detta uppger personerna som har hemtjänst att man är mycket nöjd och att personalen tar sig tid.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »