Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2015-06-02
Senast uppdaterad: 2015-06-04

Ändrade faktureringsperioder för VA- och avfallsfakturor

Kommunen lägger om faktureringsperioden för VA- och avfallsfakturor så den bättre stämmer överens med bokföringsåret. Den ändrade faktureringsperioden gör att du som kund får betala din faktura en månad tidigare. Fakturaperioden avser april, maj och juni och fakturan har förfallodatum 2015-06-30.

Den ändrade faktureringsperioden är ett engångstillfälle och från och med juli månad löper faktureringen på som vanligt igen, antingen månadsvis eller kvartalsvis beroende på vad du som kund har valt.

Har du frågor eller funderingar?


Kontakta Kundtjänst, Tekniska avdelningen
tekniska@lillaedet.se, 0520-65 97 00
Telefontid: Måndag: kl. 9-12 och kl. 13-16
Tisdag-torsdag: kl. 9-12.
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »