Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-06-07
Senast uppdaterad: 2021-06-07

Ändrade regler kring flytande farligt avfall

Mängden för avlämning av flytande farligt avfall på återvinningscentralen ändras från och med 1 juli till en begränsning på max 10 liter per behållare och max 20 liter per besök.

Med flytande farligt avfall menas exempelvis diesel, bensin, glykol, bromsvätska och spillolja.


Behållarna ska vara tydligt uppmärkta med information om vad de innehåller.

 

Begränsningen införs dels för att återvinningscentralen ska ha möjlighet att hantera avfallet på ett korrekt sätt samt för att säkerställa ÅVC-personalens arbetsmiljö.


– Det är ytterst ovanligt att en privatperson får ihop så stora mängder flytande farligt avfall som 20 liter. Och har man så stora mängder är det oftast ett tecken på att man har samlat på sig under flera år. Att samla och förvara flytande farligt avfall hemma under lång tid är inte lämpligt vare sig ur ett säkerhets- eller miljöperspektiv, säger Ida Falkenby, renhållningsarbetare på ÅVC i Göta.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »