Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2017-12-06
Senast uppdaterad: 2017-12-06

Ändrade riktlinjer för allmänförskola

Utbildningsnämnden har beslutat att riktlinjerna för allmänförskola ska ändras från och med 2018-01-01.

Förändringen innebär att från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjuds allmän förskola under 525 timmar om året i enlighet med minimumkraven i Skollagen (2010:800) kapitel 8, 4§. Det innebär också att det är förskolechefen på respektive förskola som fattar beslut om hur de 15 timmarna per vecka läggs ut utifrån kvalité och organisation.
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »