Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2013-05-09
Senast uppdaterad: 2013-06-24

Andra förskolelokaler i centrum

På utbildningsnämndens sammanträde den 8 maj beslutade nämnden att starta en förskola bestående av tre avdelningar i anslutning till Fuxernaskolans område. Samtidigt beslutades att förskolan Prästkragen ska avvecklas. Verksamheten flyttas i stället till Fuxerna.
 
Bildningsförvaltningen har genomfört en lokalöversyn vilken mynnade ut i fem olika förslag som nämnden hade att ta ställning till. I stället för att lägga pengar på hyreskostnader, ska man nu  använda resurserna till att öka personaltätheten inom barnomsorgen. Ändringen innbär också att en förskoleavdelning till öppnas i centrum för att möta behovet av nya förskoleplatser.
 
Nu fortsätter projekteringsarbetet för den nya förskolan. Där kommer medarbetares och föräldrars medverkan att bli mycket betydelsefull.
 
Läs utbildningsnämndens beslut härPDF
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »