Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2014-01-20
Senast uppdaterad: 2014-01-21

Ändring av kommungräns

En fastighetsreglering har inneburit att kommungränsen ändrats för kommunens enklav i Lilla Edets kommun. Ett markområde av ca 59 ha har överförts till Ale kommun. Inga bostadshus är berörda av förrättningen. Gränsen i kommunkartan kommer att ändras inom kort.
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »