Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2020-10-22
Senast uppdaterad: 2020-10-22

Angående telefonförsäljning gällande rengöring av im- och ventilationskanaler

Det har kommit till kommunens kännedom att ett företag under de senaste dagarna kontaktat flertalet kommuninvånare via telefon och mail och felaktigt påstått att de ska komma hem till dessa och rengöra kökets imkanal på uppdrag av Lilla Edets kommun. Det företaget uppger stämmer inte, kommunen har inget samarbete med detta företag.

Som fastighetsägare är du fri att köpa de tjänster du vill, men enligt Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund finns det inget lagkrav om att rengöra och rensa imkanalerna i privata bostäder.

 

Sotning och brandskyddskontroll av eldstäder och tillhörande rökkanaler i villor och lägenheter är däremot ett krav enligt Lagen om skydd mot olyckor. Sådan får endast göras av företag som arbetar på uppdrag av kommunen. Dessa företag aviserar aldrig via telefon utan endast via brev. Sotning och brandskyddskontroll inom Lilla Edets kommun utförs av företaget LFTF Search AB.

 

Regelbunden rengöring av imkanaler kan vara bra och kan minska risken för brandspridning till imkanal, vid brand på spis. En stor del av rengöringen kan man utföra själv enligt instruktionerna för den egna anläggningen.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »