Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2013-09-12
Senast uppdaterad: 2013-10-08

Ängshöken klart för inflyttning

I slutet av januari togs det första spadtaget till byggnationen av gruppboendet Ängshöken, i tisdags var det dags för invigning. Invigningstalare var kommunstyrelsens ordförande Ingemar Ottosson.
 
Ängshöken är planerat och anpassat så att det dagliga livet ska fungera så lätt som möjligt för hyresgäster som har stora fysiska funktionsnedsättningar. Gruppbostaden har sex lägenheter och stora gemensamma ytor, och en gruppbostad ska ses som en hyresfastighet som alla andra. Hyresgästerna ska fungera som i ett eget hem och deltar på samma villkor som alla andra.

- Det är med glädje vi ser det färdiga resultatet. Vi har valt en plats för boendet som är ganska centralt beläget med närhet till centrum och den service och det utbud som finns där. Detta är en del av utvecklingen av Lilla Edet, att tillgodose det behov av lägenheter och boende som finns i samhället, sa Ingemar Ottosson, kommunstyrelsens ordförande i sitt invigningstal.

Stor tacksamhet


Iréne Blomqvist, verksamhetschef för funktionshinderverksamheten i Lilla Edets kommun, tackade i sitt tal Kommunstyrelsen och Omsorgsnämnden för att de fattade beslut att bygga Ängshöken. Hon uttryckte också sin tacksamhet över den kompetenta personal som jobbar inom verksamheten.

-  Med den personalen och det mycket väl anpassade huset har vi alla förutsättningar att ge ett mycket gott stöd med god kvalitet till personer med funktionsnedsättningar. Vi kommer att förvalta det här huset väl och fortsätta vårt uppdrag från Omsorgsnämnden att utveckla stödet till personer med funktionsnedsättningar i Lilla Edets kommun, så att Kommunstyrelsen och Omsorgsnämnden och alla i Lilla Edet ska känna sig stolta.

På måndag flyttar de första hyresgästerna in i Ängshöken. Vi önskar dem alla lycka till!

På bilden: John Nordling lyckönskar Carina Andersson Ghulam, enhetschef för gruppboendet som har tolv anställda. Ingemar Ottosson, kommunstyrelsens ordförande och dagens invigningstalare ser vi också på bilden. Foto: Alekuriren. 

 

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »