Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2019-09-17
Senast uppdaterad: 2019-09-17

Anhöriggrupp för dig som lever i skuggan av ett missbruk

Du som har en partner eller är förälder till en ung vuxen (från 18 år) med missbruks-/beroendeproblematik av alkohol och/eller narkotika (substansmissbruk) är välkommen att delta i en anhöriggrupp.

Att vara anhörig i skuggan av ett missbruk är många gånger såväl psykiskt som fysiskt påfrestande. I denna självhjälpsgrupp får du möjlighet att se över de behov du har som anhörig, för att du ska kunna öka ditt välmående.


Vi träffas vid sex tillfällen i en mindre grupp, om max sex-åtta deltagare, där vi arbetar tillsammans och enskilt utifrån en anhörigstödsmodell. Den här typen av anhörigprogram rekommenderas utifrån socialstyrelsens nationella riktlinjer.


Är du intresserad av att delta är du välkommen att kontakta samtalsledare Rebecca Corell via mail eller telefon. Du behöver vara bosatt och skriven i Lilla Edets kommun för att kunna delta i gruppen.

När och var?

Vi kommer att träffas på tisdagar ojämna veckor kl. 17-19 i LEVA-huset på Göteborgsvägen 37 i Lilla Edet. Datum för start meddelas när tillräckligt många deltagare anmält sig. Vi bjuder på kaffe/te och frukt.


Samtalsledare: Rebecca Corell, missbruksbehandlare och socionom/samtalsterapeut i Lilla Edets kommun.

Anmälan

Vid frågor och anmälan av intresse kontaktar du Rebecca Corell via rebecca.corell@lillaedet.se eller 0520-65 96 50.


Välkommen hälsar Individ- och familjeomsorgens öppenvård i LEVA-huset!

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »