Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2016-09-08
Senast uppdaterad: 2016-09-08

Arbete och avstängning på väg 2039 Hasteröd - Huveröd

Mellan 12 september och 7 oktober kommer Svevia på uppdrag av Trafikverket att utföra bärighetshöjande arbeten på väg 2039 Hasteröd - Huveröd.

Vägen kommer att vara avstängd mellan 12 september och 7 oktober, på vardagar mellan klockan 08:00-15:00.

Arbetena som ska utföras är för att säkerställa avvattningen, då Svevia gör i ordning diken och byter vägtrummor. Svevia gör även urgrävningar i vägen och spränger bort bergsklackar som hindrar vatten från att rinna i dikena.

Skolskjuts


Skolskjutsen kommer att gå som planerat, men eventuellt med någon tidsfördröjning.

Kontakt


Har du frågor kring Svevias arbeten på väg 2039 kan du kontakta Patrik Jansson, Svevia, på telefon 073-0846288.
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »