Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2017-01-19
Senast uppdaterad: 2017-01-24

Årsredovisning 2016 för dig som är ställföreträdare 

Vi tackar dig för året som gått och påminner om att det snart är dags att lämna in årsredovisning för 2016. 1 mars ska årsredovisningen vara överförmyndarenheten till handa.

Årsredovisningen (innefattar både årsräkning och årsredogörelse) ska vara överförmyndarenheten tillhanda senast 1 mars och eventuell begäran om anstånd ska göras senast 28 februari. Det är viktigt att du inkommer med årsredovisningen i tid!

Nytt är att överförmyndarenheten har tagit fram en instruktion/anvisning till hur du fyller i årsredovisningen.PDF
 

Ifyllnadsbar blankett


Överförmyndarenheten kommer inte att skicka ut årsredovisningsblanketter i år. ÅrsredovisningsblankettPDF finns i stället att ladda ner eller tillgå i pappersform i Medborgarservice på kommunhuset i Lilla Edet. Väljer du webblankettenPDF är den ifyllnadsbar. Använd dig gärna av den - det minskar risken för felsummeringar.

Blanketten har även några justeringar vad gäller inkomster och utgifter, (se bilaga 4 i anvisningen, där du numera tar upp eventuella överföringar från spärrat konto och bilaga 16, där du bland annat tar upp eventuellt sparande överfört till spärrat konto).

Stenungsunds kommuns webbplats hittar du även blanketterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som kan underlätta redovisningen.

Tänk på att:

  • Inkomma med årsredovisningen senast 1 mars 2017
  • Glöm inte att underteckna med bläck
  • Vänta med att skicka in årsredovisningen tills du har samtliga årsbesked från bank och utbetalare (kontoutdrag kan inte ersätta årsbesked)  
Läs mer om överförmyndarenheten på Stenungsunds kommuns webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »