Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2019-05-23
Senast uppdaterad: 2019-05-27

Asfaltering av gator på Ström och i Hjärtum

Lilla Edets kommun kommer genom upphandlad entreprenör Skanska Asfalt att asfaltera vissa delar av kommunalt ägda gator, vägar, gång- och cykelbanor samt parkeringar på Ström och i Hjärtum.

Arbetet utförs helgfria vardagar, måndag – fredag, på dagtid.

Framkomligheten på dessa gator och dess anslutningsvägar kan vara begränsad och du som trafikant kan få välja en alternativ väg. Tillfälliga skyltar för omdirigering av trafiken kommer då att sättas upp.

För att möjliggöra arbetet vill vi be dig att:

  • inte parkera fordon på ytor som ska asfalteras.
  • klippa träd och häckar med grenar som hänger ut över fastighetsgränsen. Ej klippta träd och häckar kan komma att beskäras av entreprenören.

Se gator, gång- och cykelbanor och parkeringar på Ström och i Hjärtum som ska asfalteras,samt tidplanen.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »