Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2013-12-11
Senast uppdaterad: 2013-12-11

Asylsökande ensamkommande barn

Regeringen fattade under hösten 2013 beslut om en lagändring som ger utvidgade möjligheter för Migrationsverket att anvisa asylsökande ensamkommande barn till samtliga kommuner i hela Sverige.

Lagändringen träder i kraft den 1 januari 2014. I samråd med Länsstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen har Migrationsverket förberett imple-menteringen. Kommunen får full kostnadsersättning från Migrationsverket.

Lilla Edets kommun förbereder nu för att ta emot pojkar i åldern 15-17 år och beräknar att ta emot 10-12 barn under 2014. Barnen kommer i första hand från krigets Syrien och Afghanistan.

Inledningsvis kommer Lilla Edets kommun att köpa platser men hoppas att det även finns familjer och vuxna i Lilla Edet som vill ställa upp som värdfamiljer/familjehem. Förutom att kommunen ordnar någonstans för dem att bo och komma in i samhället så kommer deras skolgång att ske i gymnasieskola.

Ärendet har varit uppe och beslutats under Kommunsstyrelsens möte 2013-12-11.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »