Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2019-01-29
Senast uppdaterad: 2019-01-31

Avfallsfordon har svårt att ta sig fram i Västerlanda

Uppdatering 2019-01-29: Sopkärlen som inte blivit tömda på grund av väglaget kommer att tömmas efterhand under veckan. Tänk på att skotta hela vägen fram till sopkärlen och ställa handtaget utåt för att få ditt sopkärl tömt.

 

---


Våra avfallsfordon har svårt att ta sig fram på grund av vägunderlaget i området kring Västerlanda. Detta innebär att avfallskärl inte kommer att kunna tömmas.

Väderleksrapporten pekar på att det under natten kommer att frysa på, vilket kommer försämra underlaget ytterligare. Hjälp oss att hålla god framkomlighet och sandning på enskilda vägar!

Mer detaljerad information kommer.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »