Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2017-12-08
Senast uppdaterad: 2017-12-08

Avfallshanteringen får höga betyg av kommuninvånarna

Ulrik Nyström, enhetschef avfall & kundtjänst, Lilla Edets kommun.

Under hösten har Lilla Edets kommun genomfört en enkätundersökning för att ta reda på hur kommuninvånarna tycker att hanteringen av avfall samt vatten och avlopp fungerar. Nu har svaren sammanställts och resultatet visar på en hög kundnöjdhet.

För att skapa sig en bild av hur kommuninvånarna tycker att hanteringen av avfall samt vatten och avlopp fungerar skickade Lilla Edets kommun i augusti ut en enkät till 700 slumpvis utvalda hushåll.Enkätsvaren visar bland annat att 85 % av hushållen är nöjda eller mycket nöjda med hämtningen av hushållsavfall och att 78 % är nöjda eller mycket nöjda med återvinningscentralens servicekvalitet.Samtidigt har undersökningen också visat på områden där förbättringar kan göras. Ett sådant område är exempelvis förutsättningarna för att på ett enkelt sätt ta sig fram med bil på återvinningscentralen.– Att kommuninvånarna är så nöjda är mycket glädjande. Jag är även tacksam för att så många hushåll tagit sig tid att besvara enkäten och på så vis förmedla sina tankar och åsikter om vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. Nu kommer vi använda undersökningens resultat som underlag för fortsatt utveckling av verksamheten, säger Ulrik Nyström, enhetschef avfall & kundtjänst, Lilla Edets kommun.
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »