Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-08-17
Senast uppdaterad: 2021-08-17

Avspärrningar i slussområdet på grund av reparationsarbete 27 augusti - 19 september

Sjöfartsverket kommer att, i samband med reparationsarbeten, spärra av slussområdet i Lilla Edet för allmänheten 27 augusti - 19 september.

Under arbetet kommer slussen att tömmas på vatten. I slussen kommer bland annat betongarbeten att utföras och slussbotten att renoveras.

 

Begränsad framkomlighet kan förekomma även under perioden 23 - 26 augusti.

 

Övergång över slussen via befintlig gångbro, alternativt en temporär gångbro, kommer att vara möjlig under tiden 27 augusti till och med 19 september. Framkomligheten för personer med rörelsehinder kan komma att vara begränsad

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »